بررسی میزان اهمیت توجه به اوقات فراغت

بررسی میزان اهمیت توجه به اوقات فراغت
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 37

حجم فایل (به کیلوبایت) : 503

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6800 تومان

خرید و دانلود

بررسی میزان اهمیت توجه به اوقات فراغت

گزیده فهرست مطالب

مقدمه، طرح مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق

پیشینه تحقیق، پرسشهای تحقیق

روش شناسی، مشكلات تحقیق، یافته های تحقیق

مصاحبات انجام شده

نتیجه گیری و ضمایم

جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

طرح مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

پیشینه تحقیق

مقالات

گزارشات منتشره

کتابهای منتشره

تعاریف

 

پرسشهای تحقیق

1. تاثیر اوقات فراغت هر نسل بر زندگی امروز آنها؟

2. بررسی سبك زندگی افراد در هر نسل؟

3. سبك زندگی آنان بر اساس سنت بوده یا مدرنیته؟

4. آیا اوقات فراغت جوانان در هر نسل بر توسعه تاثیرگذار بوده است؟

5. نحوه مدیریت اوقات فراغت در این سه دوره چگونه بوده است؟

 

روش شناسی

مشكلات تحقیق

یافته های تحقیق

مساله تفریح

جدول شماره (1)- اطلاعات آماری رشد جمعیت جوانان 

مساله مطالعه

عدم مطالعه و شیوع انحرافات در میان جوانان

 

مصاحبه شماره 1

مصاحبه شماره 2

مصاحبه شماره 3

مصاحبه شماره 4

 

نتیجه گیری

ضمایم

فهرست منابع و ماخذ