بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران

بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 147

حجم فایل (به کیلوبایت) : 127

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

 پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی عمومی

بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران

چکیده

 

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

 

طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.

 

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.

 

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anoua) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:

 

 کلید واژه:

 

جهت گیری دینی: Religious orientation

 

طلاق: Piuorce

 

 

 مقدمه

 نقش دین در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک یکدیگر بوده‌اند (ساچمن و ماتیوز، 1998) متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت دین آگاه شوند. تئوریهای آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند و به دین به عنوان عاملی برای سلامت نپرداخته‌اند. در حقیقت در سالهای ابتدایی دین را به عنوان یک عامل ضد‌بهداشتی معرفی کردند. در حالیکه فقط دین بیرونی است که با جنبه‌های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر می‌گذارد (نیکویی، 1383)

 

طلاق را از مهمترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌کنند. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه‌تنها انسانها- بلکه فرزندان، بستگان، دوستان‌و نزدیکان آنان اثر می‌گذارد. در‌ثانی پدیده‌ای است اقتصادی «چه» به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد و ایجاد تعادل روانی انسانها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می‌سازد. گذشته از این، طلاق پدیده‌ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد. چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد. چون موجب می‌شود فرزندانی ؟؟؟؟؟؟ از منتهای خانواده تحویل‌جامعه گردند، که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند. (ساروخانی، 1372).   

 

 

 فهرست مطالب

 

چکیده  

فصل اول:  

مقدمه  

بیان مسئله  

اهمیت و ضرورت پژوهش  

متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها    

فصل دوم:  

دین و تعاریف آن  

دو معنی برای دین در تاریخ ادیان  

مشکلات مربوط ه ارائه تعریف جامع از دین  

خاستگاه و نقش دین  

تاریخچه دینداری  

ضرورت دینداری و خدا پرستی  

ارزش زندگی دینی  

آثار دین در زندگی  

فواید دینداری در حیطه روان شناختی  

نقش روانی دین  

دین و جامعه  

نقش اجتماعی دین  

علل رویگردانی از دین  

روشهای اندازه گیری دینداری  

تاریخچه روانشناسی دین  

حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی به دین  

دیدگاه‌های نظری در مورد دین  

طلاق و تعریف آن  

تاریخچه طلاق در جوامع قدیم  

طلاق در ادیان  

طلاق در کشورهای مختلف  

نظر اسلام پیرامون طلاق  

مشکلات ناشی از طلاق  

علل و عوامل طلاق  

دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق  

تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق  

فصل سوم:  

طرح پژوهشی  

جامعه آماری  

روش تحقیق  

ابزار پژوهش  

روش جمع آوری اطلاعات  

فصل چهارم:  

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری  

توصیف داده‌ها  

تحلیل داده‌ها  

فصل پنجم:  

خلاصه نتایج پژوهش  

محدودیتهای پژوهش  

پیشنهادات  

منابع  

چکیده