بررسی رابطه ی فعالیت های ورزشی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه

بررسی رابطه ی فعالیت های ورزشی  و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 55

حجم فایل (به کیلوبایت) : 60

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 8500 تومان

خرید و دانلود

 پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی

بررسی رابطه ی فعالیت های ورزشی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه

مقدمه

 

ورزش و حرکات منظم بدنی علاوه بر سلامت روحی و روانی و اجتماعی فرد فواید زیادی دارد و در سازگاری فرد در جامعه و شخصیت فرد تاثیر می گذارد. ورزش در درمان بیماری های نظیر افسردگی و نیز بر حافظه تاثیر می گذارد. ورزش برای جوانان تکیه گاهی امن به حساب می آید تا در پناه آن به نهایت رسد و کمال مطلوب انسانیت دست یابند. در دنیای معاصر ما ورزش به عنوان پدیده ای موثر در همه جوامع جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. ارتباط فعالیت های بدنی و ورزشی یا علوم مختلف زمینه های جدیدی را برای مطالعه انسان فراهم کرده و گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربیت بدنی به حدی است که نیاز به علوم تخصصی و مطالعات ویژه را ایجاد کرده است در این مطالعه و تحقیق با موضوعی که انتخاب شده است بخش روانی و اجتماعی ورزش مورد بررسی قرار گرفته و تمامی مطالب ارائه شده جنبه کاربردی دارد و تمامی افراد در گروه های سنی مختلف می توانند مورد استفاده قرار دهند.

«ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند. این تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا می کند» ( کوشافر، 1381، ص 58)

در جوامع اسلامی با توجه به این که سیاست گذاری های در خدمت مکتب می باشد، تربیت بدنی نیز جدا از این اصل کلی نبوده و ضمن این که پی ریزی این علم بر مبنای مسائل جسمانی و فیزیکی است ولی در نهایت وسیله ایست که در کمال و تعالی انسان ها موثر بوده و می تواند گاهی در جهت اهداف غایی انسان که همان سیر الی الله است بردارد ( عزیز آبادی فراهانی، 1373، ص7 ) «همان طوری که با ورزش قوت جسمانی خودتان را تقویت می کنید، قوای روحانیتان را هم تهیه و تقویت کنید که روحتان هم قوی باشد» ( امام خمینی (ره)، 1386، ص255)

از نظر سازمان بهداشت جسمانی « تندرستی صرفا نداشتن بیماری و ضعف نیست، بلکه منظور از آن سلامتی کامل،جسمی، ذهنی، اجتماعی و روحی است. در حقیقت دو هدف عمده تندرستی به تأخیر انداختن مرگ از بیماری است» ( گائینی،1386،ص27)

فهرست مطالب

 

قدردانی و سپاس. ث‌

مقدمه. 1

بیان مسأله. 2

اهمیت و ضرورت پژوهش. 5

اهداف پژوهش. 6

هدف کلی. 6

اهداف اختصاصی. 6

فرضیه ها. 7

سؤال پژوهش. 7

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش. 8

مقدمه. 10

تاثیر ورزش در شخصیت. 11

افزایش امید به زندگی، و لذت بردن از آن. 12

ایجاد انگیزه و روحیه ی بهتر. 13

پرورش و تقویت اعتماد به نفس نیروی اراده و رشد خلاقیت. 14

ارتقای عزت نفس و خود پنداره مثبت. 14

کمک به رشد مهارتهای اجتماعی، و استحکام روابط خانوادگی. 15

دست یابی به اخلاق حسنه و شخصیت بهتر و سالم. 16

کمک به حافظه و انجام فعالیت های فکری، و تمرکز بهتر. 16

تسهیل پیشرفت تحصیلی. 17

خواب راحت. 18

تأثیر ورزش در کاهش افسردگی. 18

تأثیر ورزش در کاهش اضطراب. 19

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت. 20

تأثیر ورزش بر فرهنگ. 22

تأثیر ورزش بر حافظه. 23

نتیجه گیری. 25

روش تحقیق. 27

جامعه آماری. 27

نمونه و روش نمونه گیری. 27

ابزارهای جمع آوری اطلاعات. 27

روش نمره گذاری. 32

اعتبار و روایی. 33

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 36

آمار توصیفی. 38

آمار استنباطی. 41

بحث و نتیجه گیری. 44

محدودیت ها. 45

پیشنهادات. 45

منابع و ضمایم. 46