پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

دسته : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1385 KB

تعداد صفحات : 108

بازدیدها : 407

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 13500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های  بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

چکیده :

در سال‌های گذشته روند مصرف انرژی برق به‌دلیل رشد و توسعه ملی روبه فزونی نهاده تا جایی که در سال 1390 میزان سوخت‌های فسیلی مصرفی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی معادل 385.5 بشکه نفت خام بوده است. از این میزان معادل 306.1  بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل 79.4 درصد می‌باشد. این میزان سوخت فسیلی به هدر رفته و تبدیل به گازهای آلاینده زیست محیطی گردیده است. با ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی می‌شود از این امر جلوگیری کرد زیرا انرژی برق‌آبی نیازی به سوزاندن سوخت‌های فسیلی ندارد.

توسعه سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی در این راستا می‌باشد؛ اما یکی از چالش‌های مهم پیش‌رو تأمین مالی به‌هنگام جهت اتمام به‌موقع و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها می‌باشد. در این تحقیق با بررسی مدل‌های به‌کار رفته در جهان برای تأمین مالی این‌گونه طرح‌ها در پی شناسایی روش‌های بهتر تأمین مالی ممکن می‌باشد و از طرفی با محاسبه هزینه فرصت از دست‌رفته اثر دیرکرد در به‌کارگیری این‌گونه طرح‌ها را نشان می‌دهد. روش تحقیق به‌کارگرفته شده توصیفی-پیمایشی می‌باشد.از نتایج به‌دست آمده استنباط می‌شود همان‌گونه که در جهان با آزادسازی نرخ برق تمایل سرمایه‌گذاری و مشارکت تأمین کنندگان مالی افزایش یافته.

در ایران نیز با واقعی شدن نرخ برق می‌توان منابع مالی لازم را در جهت ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی هدایت کرد.

مقدمه:

یکی از نگرانی های کشورهای جهان دراین دوران، عقب افتادگی ازحرکت سریع وپر شتاب توسعه است. یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور ها توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه صنایع است، برای دستیابی به آن نیاز به تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز صنایع می‌باشد، کشورهای درحال توسعه جهان در پی افزایش تولید برق از راه احداث نیروگاه‌های جدید هستند.

کشور ایران که قرار است مسیر رشد وتوسعه را در قالب سند چشم انداز وبرنامه های توسعه بپیماید،احداث وتوسعه نیروگاه‌های جدید برای پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون انرژی برق  (نرخ رشدآن در حال حاضر بین 7 تا 8 درصد درسال می‌باشد) را در دستور کار خویش قرار داده است.

قسمتی از متن

یکی ازچالش های کلیدی آینده درتوسعه پایدار، تأمین مالی سدهای بزرگ به شمارمی‌رود به گونه‌ای که کارگاه‌های تخصصی و بین المللی به این عنوان درکشورهای چون انگلستان[1] سوئیس[2] برگزار گردیده وبه ارزیابی نمونه‌های از این گونه سدها می‌پردازند.از میان 37 نمونه 17 سد بزرگ در سراسر جهان برای یافتن مؤسسه‌های مالی درگیر درتأمین مالی آن‌ها انتخاب گردید که نام برخی از آن‌ها عبارتند از:

 1. سد"بیرسیک"[3] درترکیه1996-1999میزان تولیدبرق 2.5گیگاوات درسال
 2. سد"نم2"[4] درلائوس2003-2006 میزان تولیدبرق1.07گیگاوات درسال
 3. سد "سردارسروار"[5] درهند میزان تولیدبرق 14.5گیگاوات درسال
 4. سد"سه دره"[6] درچین1994-2009 میزان تولیدبرق 18.2گیگاوات درسال
 5. سد"هوور"[7]درآمریکا1931-1936 میزان تولیدبرق4000گیگاوات درسال

[1] Key Challenges for the future: Financing Dams and Sustainable Development، April 2004، Alberto T. Calcagno

[2] Policies and Practices in financing large dams،April 2003،Janette Worm،Jan Maarten Dros (AIDEnvironment(Jan Willem van Gelder (Profundo(

[3] Birecik2 Sardar Sarovar[5] Sardar Sarovar[6] Three Gorgfs[7] Hoover

فهرست مطالب                                                                                                                                                                   

چکیده : 1

مقدمه: 2

فصل اول. 4

بیان مسأله پژوهش: 5

اهمّیت و ضرورت پژوهش: 5

اهداف پژوهش: 6

I. اهداف اصلی: 6

II. اهداف فرعی: 6

مدل : 7

فرضیه‌های تحقیق : 8

روش ‌تحقیق : 8

قلمرو تحقیق (موضوعی- زمانی – مکانی) 8

جامعه‌آماری : 8

روش محاسبه تعداد نمونه : 9

روش نمونه گیری: 9

کتابخانه ای: 9

روش تحلیل داده‌ها : 9

تعریف واژه‌ها و متغیّرها : 9

فصل دوم 11

بخش اول : 12

مقدمه. 12

ساختار تأمین مالی جهت ا جرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درجهان: 13

طرح‌های توسعه ای: 15

طرح‌های ملی: 15

طرح‌های تجاری: 16

ساختار تأمین مالی جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران : 17

منابع‌عمومی‌: 17

سایر منابع: 18

درآمد اختصاصی : 18

مشارکت : 19

اوراق‌مشارکت: 19

فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی) 21

2-1-2) مطالعات مالی طرح. 27

3-1-2) اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح. 29

4-1-2 ) هدف‌های خاص مطالعات مالی طرح. 31

2-2) بخش دوم : فرایندهای اصلی مطالعات.. 32

1-2-2)اطلاعات ویژه و تحلیل‌های پایه : 32

2-2-2) ارزیابی منابع مالی طرح : 33

3-2-2) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری: 33

4-2-2 ) تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها: 34

5-2-2) باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها: 34

3-2 ) تأمین منابع  مالی : 35

1-3-2)معرفی روش‌های مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای:( قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – مدیریت طرح‌های عمرانی) . 35

قراردادهای نوین مهندسی. 35

الف- قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال (ساخت– بهره برداری– واگذاری) : 36

ب) قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداری (ساخت – تملک – بهره برداری): 38

ج) قرارداد احداث ،( تملّک ، بهره‌برداری ،انتقال) : 38

چ) قرارداد( احداث،انتقال،بهره‌برداری)  : 38

د) قرارداد( احداث،اجاره،انتقال): 38

ه) قرارداد ساخت و انتقال: 39

و) قرارداد بیع متقابل : 39

نقاط قوّت : 41

نقاط ضعف: 42

استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صكوك) 43

اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی (صكوك) 43

كاركرد های ابزارهای مالی اسلامی. 43

ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک) 45

‌أ.      مالكیت صاحبان اوراق. 45

‌ب.       كیفیت توزیع سود 45

‌ج.    تضمین اصل سرمایه. 47

تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت) 49

مزایای شش‌گانه صکوک.. 50

2-3-2) سابقه تاریخی : 51

فصل سوم 53

1-3 ) مقدمه  : 54

2-3) جامعه‌آماری و نمونه   : 54

3-3) روش جمع‌آوری داده‌ها 55

4-3) متغیّرهای تحقیق : 56

5-3) نحوه انجام فعا لیت در این پایان‌نامه : 56

6-3)روش اجرای تحقیق: 56

1-6-3: طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای  که انتخاب شده‌اند 57

الف ) معرفی طرح های خاتمه یافته : 57

1-    نیروگاه برق‌آبی کارون3 : 57

2-    نیروگاه برق‌آبی کرخه : 58

3- نیروگاه برق‌آبی مسجدسلیمان : 58

4-    نیروگاه برق‌آبی کارون4: 59

ب) معرفی طرح های نیمه تمام و در حال اجراء: 60

1-    نیروگاه آبی گتوند علیا : 60

2-    نیروگاه برق‌آبی سیمره : 61

3-    نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان : 62

4-    طرح سد و نیروگاه داریان. 63

2-6-3- معرفی چند طرح در خارج از کشور. 63

سد و نیروگاه"هووردام"در کشور آمریکا 63

سد و نیروگاه نم تئون 2 در کشور لائوس.. 64

3-6-3- استفاده از روش‌های تأمین منابع مالی موجود در بخش‌های نیروگاه های برق‌آبی‌خارجی. 65

فصل چهارم 67

1-4 ارائه اطلاعات و ارقام و بررسی آن‌ها 68

1-1-4 )طرح تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای نیروگاه کرخه. 68

2-1-4 ) طرح تملّک دارائی سرمایه‌ای سد و نیروگاه مسجد سلیمان : 69

3-1-4) طرح سد و نیروگاه کارون3 : 70

4-1-4)  طرح سد و نیروگاه کارون4 : 71

1- 2-4) طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه نیمه تمام : 72

2-2-4) طرح سد و نیروگاه گتوند علیا 72

3-2-4) طرح سد و نیروگاه سیمره : 73

4-2-4) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان : 74

طرح سد و نیروگاه داریان: 75

تجزیه و تحلیل داده‌ها : 76

فصل پنجم 90

1- 5- خلاصه : 91

2-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌ اصلی تحقیق: 91

3-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌های فرعی تحقیق: 91

4-5-پیشنهادهای مبتنی برفرضیه‌ها: 92

5-5- محدودیت‌های پژوهش: 96

منابع و مآخذ: 98

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق بررسی استراتژی های توسعه صنعت روغن نباتی

مقاله مدیریت منابع انسانی، مدیریت زیست محیطی و عملکرد سازمان

پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام