مقاله علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

مقاله علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی
رشته تحصیلی : جامعه شناسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 68

حجم فایل (به کیلوبایت) : 31

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6000 تومان

خرید و دانلود

علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

پیشگفتار................................

مقدمه...................................

بخش اول:................................

علوم اجتماعی و مشكل بیكاری جوانان.......

1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای و نكات كلی آن  

2- مسائل نظری و روش شناسی...............

جوانان و پایگاه طبقاتی..................

مفهوم بیكاری جوانان.....................

بخش دوم:................................

علل و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بیكاری جوانان

1- علل بیكاری جوانان....................

1-1- رشد شدید جمعیت، بحران اقتصادی و تغییر و تحول تكنولوژیكی

آسیا....................................

آمریكای لاتین و حوزه كارائیب.............

كشورهای عربی............................

آفریقا..................................

1-2- جدایی بین جهان آموزش و جهان كار....

اروپا...................................

كشورهای عربی............................

- تضاد بین انتظارات و فرصت ها...........

1-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی.............

الف : پایگاه اجتماعی جوانان.............

ب :‌جزم اندیشی ها و قضاوتهای ارزشی منفی در مورد توانایی جوانان برای كار

ج: فساد و نظام قیم مآبانه در بازار نیروی كار

د: نگرش های جوانان نسبت به كار..........

2- پیامدهای فرهنگی - اجتماعی بیكاری جوانان 

2-1- فروپاشی فرآیند عادی جامعه پذیری جوانان – حاشیه ای شدن و

اشكال جایگزینی جامعه پذیری..............

2-2- رویاروی جوانان با خودشان...........

از شكست و خودتباهی تا رشد و خلاقیت شخصی..

2-3- خانه و خانواده خود شخص: هدفی كه باید به تأخیر بیفتد........................................

2-4- فرار، ترك خانه، رفتن به جاهای دیگر: مهاجرت

2-5- خرابكاری، بزهكاری – روسپی گری......

2-6- پیامدها و عكس العمل های دیگر: ادامه تحصیلات ، ملحق شدن به ارتش، اشتغال

آزاد و توسعه فرهنگی جایگزین.............

توصیه های عمومی.........................

1- نیاز به رهیافتی چند رشته ای..........

2- نیاز به رهیافتی تطبیقی

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

پیشگفتار

دختران و پسران ایرانی به طور متوسط در سنین 11 تا 13 سالگی به بلوغ جنسی می‌رسند و به طور میانگین در سنین 26 تا 28 سالگی اكثر آنها متأهل و شاغل می‌شوند.

این فاصله سنی كه در كشور ما حدوداً 15 سال می‌باشد، دورة جوانی می‌نامد و از جمله وظایف و مأموریت های اساسی خود را شناخت این مرحله از زندگی نسل جوان می‌داند.

با عنایت به این كه تمامی‌قوای زیستی، روحی ، روانی، فكری و عاطفی فرد از دوران بلوغ دچار تغییر و تحولات اساسی گردیده و بر هر یك از تغییر و تحولات نیز قانونمندی خاصی حاكم می‌باشد ،‌می‌توان اذعان نمود كه هیچ برنامه ریزی ای برای این دوران بدون آگاهی نسبت به این قانونمندی ها مؤثر و كارگشا نخواهد بود.

البته به اندازه ای كه وقوف نسبت به این قانونمندی ها لازمة یك برنامه ریزی جامع و اصولی است، آگاهی به اهداف و مقاصدی كه رشد و شكوفایی استعدادهای جوانان باید به آن سرمنزل رهنمون گردند نیز از اركان اصلی برنامه ریزی نوجوانان و جوانان خواهد بود.

بنابراین پس از تبیین قانونمندیهای حاكم بر رشد و شكوفایی قوا و استعدادهای نوجوانی و جوانی و برنامه ریزی براساس اهداف و مقاصد تعلیم و تربیتی این دوره،‌نوبت به تعیین نقش و جایگاه هر یك از دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در عرصه های آموزشی، تربیتی، تبلیغی، ورزشی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد رسید،‌تا هر یك به عنوان جزئی از یك مجموعة منظوم در برنامه ساماندهی امور جوانان كشور نقش آفرینی كنند كه می‌توان (مهندسی دورة جوانی) هم نامید.

ما در اینجا می توانیم تبیین «هندسه» جوانی و دنیای جوانان و نیز «مهندسی» دورة جوانی را از پیش نیازهای اصلی برنامة ساماندهی امور جوانان كشور می‌دانیم و برای تحقق این پیش نیازها دست نیاز به سوی تمامی‌مراكز و مجامع علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهی و حوزوی دراز كرده و معتقدیم این مهم جز با فعالیت های عالمانه،‌محققانی و مشفقانه علما و دانشمندان این مرز و بوم كه دل در گروه اسلام،‌انقلاب و سربلندی مردم ایران دارند، به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

....

بخش اول:

علوم اجتماعی

و مشكل بیكاری جوانان

1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای نكات كلی:

در طول 30 سال گذشته ، كمك هایی كه علوم اجتماعی به فهم ماهیت، ویژگی ها و سیر تكاملی مشكل بیكاری جوانان و همچنین یافتن راهكارها و برنامه هایی در جهت حل این مشكل نموده است، در منطقه و زیر منطقه های مختلف، متفاوت بوده است. علاوه بر این،‌از یك دهه تا دهة دیگر نیز دچار تغییر و تحول گشته است. به‌طور كلی، می‌توان گفت تنها در كشورهای پیشرفته صنعتی است كه علوم اجتماعی قادر است بیشترین توجه را از طریق ابزارهایی نظیر تحقیقات و انتشارات – در خصوص موضوعاتی كه تقریباً شامل تمامی‌امور می‌شوند - ، به مشكل بیكاری جوانان مبذول دارد. در كشورها و مناطق در حال توسعه توجه كمتری به این مسئله می‌شود و شاید دلیل آن نبود بودجة كافی برای مراكز تحقیقاتی باشد. عامل دیگری كه همراه با نبودن منابع مالی در این امر سهیم می‌باشد، این واقعیت است كه حكومت ها و دانشمندان علوم اجتماعی برای مسئله بیكاری جوانان اولویت كمتری نسبت به مسائل عمومی‌و ملموس تری از قبیل فقر، گرسنگی، شهرسازی و جنگ قاتل می‌شوند. عامل مهم و مؤثر دیگری كه در این زمینه وجود دارد این است كه مطالعه، تحقیق و بررسی در مورد جوانان – كه به عنوان حوزه ویژه و به خصوصی از دانش علمی‌به شمار می‌رود – هنوز چهره و سیمای برجسته ای در برنامه های دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی ندارد. شاید یكی از دلایل این امر،‌تنوع و گوناگونی عظیم ساختارهای اجتماعی این كشورها و همچنین تنوع محرك های روابط موجود در بین طبقات، گروهها و دسته های مختلف اجتماعی باشد. ...