تحقیق موزه ملی ایران

تحقیق موزه ملی ایران
گروه محصول : هنر و گرافیک

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 39

حجم فایل (به کیلوبایت) : 2411

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

 

تحقیق موزه ملی ایران

مقدمه

اولین موزه ملی ایران در یك اتاق برپا شد

اولین موزه ملی ایران ، سال 1925 شمسی در یكی از اتاق های بزرگ عمارت قدیم وزارت معارف تأسیس شد.

این موزه در اتاقی در قسمت شمالی بنای مدرسه دارالفنون سابق در ضلع غربی خیابان ناصرخسرو به دست مرحوم مرتضی خان مرتضایی ممتازالملك تأسس شد.

این موزه دارای جزوه نظامنامه و كاتالوگ نیز بوده است كه هم اكنون نسخه هایی از آن در انبار موزه ایران باستان نگهداری می شود.

در مقدمه این نظامنامه چنین آمده است : «در این اوقات، وزارت معارف با حسن توجهات خاصه و مجاهدات مبذوله حضرت آقای ممتازالملك وزیر معارف و اوقاف و صنایع و مستظرفه ،‌به تأسیس یك چنین اساس تاریخی كه در آتیه خدمات مهمه مملكت ایران است به اسم بام موزه ملی افتتاح كرده است و منتظر است عموم افراد ملت ایران از طبقات اشراف و تجار و صنعتگران وظیفه ملی خویش قیام نموده، مساعدت مخصوص در این بنای تاریخی مبذول بدارند. تا رفته رفته مملكت ایران هم مانند ممالك متمدنه دارای موزه حقیقی شده ، مجموعه ای از آثار تاریخی و نمونه ای از صنایع یدی فرزندان خود داشته باشد…»

براساس آنچه در نظامنامه و كاتالوگ آمده است این موزه شامل 270 شیء بوده كه از این تعداد 15 پارچه اشیاء عتیقه مفرقی ، 158 قطعه كاشی و سفال و شیشه عتیقه ، 9 سكه ، 54 سلاح قدیم و تفنگ ، زره و كلاهخود ، 7 مهره و استخوان و سنگ قدیمی ، یك مجسمه گچی ، 5 در و تخته و چوب منبت عتیقه ، 8 مرقع و تصویر و 13 نوع منسوجات بوده است.

تعدادی از این اشیاء در حال حاضر جزو آثار موزة ایران باستان محسوب می شود.

مرتضی خان ممتاز الملك ، پسر سوم حاجی میرزا جبار ناظم المهام . در ابتدا از غلام بچگان اندرون ناصرالدین شاه بود كه بعدها وارد وزارت خارجه شد و در مأموریت های زیادی به خارج رفت. او در سال 1334 در كابینة وثوق وزیر فرهنگ و اوقاف شد تأسیس موزه ملی ایران یكی از مظاهر تمدن غرب و در واقع یكی از مؤسساتی بود كه براساس نظام تمدنی غرب در ایران شكل گرفت.

در سال 1304 شمسی ، این موزه در زمان رضا خان و بعد از خرید ساختمانهای عمارت مسعودیه برای وزارت معارف ،‌از محل خود به تالار آینه عمارت مسعودیه منتقل شد.

بعد از گسترش حفاری ها و كشف اشیای تازه ، روز به روز بر حجم آثار موزه ملی افزوده شد تا جایی كه فكر ساختن موزه و ساختمانی بزرگ برای آن توسط علی اصغر حكمت جامه عمل پوشید و بخشی از اراضی میدان مشق سابق برای ساخت آن در اختیار وزارت معارف قرار گرفت و طرح نقشه بنای موزه به كارشناسان فرانسوی واگذار شد.

آندره گدار باستان شناس فرانسوی ، نقشه موزه را در سال 1313 تحویل داد و عملیات ساختمانی از همان سال آغاز شد. در سال 1315 آثار و اشیای موزه ملی یا معارف از محل ساختمان مسعودیه به ساختمان كنونی منتقل شد.

...

 تاریخچه

    سر در باغ ملی عمارتی است ساخته شده بسال 1340  هجری قمری.این عمارت بر سكوی عمارت دیگری در همین مكان و با شمایلی نه چندان بی شبا هت با بنای اولیه ساخته شد.درشمال عمارت سردر باغ ملی میدانی بوده كه تمرینات نظامی قشون ،در عهد قاجار در آن انجام می پذیرفته ،وبه نام میدان مشق معروف بوده است.

میدان مشق حد فاصل بین خیابانهایی بوده كه امروزه با نامهای خیابان سرهنگ سخایی درشمال ،خیابان امام خمینی در جنوب ،خیابان سی تیردرغرب و خیابان فردوسی درشرق داشته نامیده می شود.

میدان مشق از میادین عهد فتحعلیشاه قاجار می باشد ودر آن دوره تنها بنای موجود درآن، ساختمان قزاقخانه در شمال آن بوده است. در،ورودی ضلع جنوبی این میدان بنای سر دری وجود داشته كه پس از تغییر كاربری میدان از محل تمرینات نظامی به باغ ملی،كه درعهد سردار سپهی رضا خان اتفاق افتاد،

...