ترجمه مقاله تاثیر اشتراک گذاری ارزش ها بر سیستم های اطلاعاتی، سیستمهای هوش کسب و کار

ترجمه مقاله تاثیر اشتراک گذاری ارزش ها بر سیستم های اطلاعاتی، سیستمهای هوش کسب و کار ترجمه مقاله تاثیر اشتراک گذاری ارزش ها بر سیستم های اطلاعاتی، سیستمهای هوش کسب و کار

دسته : -پژوهش

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1061 KB

تعداد صفحات : 19

بازدیدها : 261

برچسبها : دانلود مقاله سیستمهای اطلاعاتی اشتراک گذاری ارزشها

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

دانلود ترجمه مقاله نحوه ی تاثیرگذاری اشتراک گذاری ارزش ها بر سیستم های اطلاعاتی- بررسی در زمینه ی سیستم های هوش کسب و کار

معرفی ترجمه مقاله نحوه ی تاثیرگذاری اشتراک گذاری ارزش ها بر سیستم های اطلاعاتی- بررسی در زمینه ی سیستم های هوش کسب و کار

چکیده

اگرچه موفقیت اجزای سیستم های اطلاعاتی (IS) و روابط آن ها در منابع ارزش کسب و کار فن آوری اطلاعات (IT) و IS راهبردی بخوبی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، درک ما از چگونگی تاثیر گذاری ارزش های اشتراک گذاری اطلاعات بر روابط میان ابعاد موفقیت IS محدود است. در پاسخ، تحقیق کمیتی از 146 شرکت متوسط و بزرگ انجام می دهیم که یک سیستم هوش کسب و کار را در عملیات شان پیاده سازی می کنند. نتایج ما بیان می کند که در زمینه ی سیستم های هوش کسب و کار، ارزش های اشتراک گذاری اطلاعات بصورت مستقیم به استفاده ی اطلاعات فعال شده با IT مرتبط نشده اند و همچنین به عنوان واسط های بسیار مهم موفقیت سیستم های اطلاعاتی عمل می کنند.

کلمات کلیدی

ارزش کسب و کار IT، مدیریت IS راهبردی، سیستم های هوش کسب و کار، مصرف اطلاعات، مقادیر اشتراک گذاری اطلاعات، مدل سازی معادله ی ساختاری.

مقدمه

بر پتانسیل سیستم های اطلاعاتی (IS) به منظور بهبود تصمیم گیری و عملکرد سازمانی پیشرفته در منابع مرتبط با ارزش کسب وکار فن آوری اطلاعات (IT) تاکید شده است. در مقالات عملکرد شرکتی، مشخص شده است که IS از تصمیمات زمانی پشتیبانی می کند، اطلاعاتی را ارائه می کند که مزیت مقایسه ای را تقویت کرده، نوآوری را ارتقا بخشیده، و ابزاری را به منظور مدیریت ذات عدم قطعیت در محیط کسب و کار ارائه می کند. اطلاعات کیفیت بالا یعنی اطلاعاتی که مرتبط، قابل اطمینان، دقیق و به موقع هستند، باعث بهبودهایی در کیفیت می شوند و در نتیجه می توانند، بهبودها در عملکرد شرکتی را ارتقا می بخشند. لذا، به منظور استفاده ی هر چه بیشتر از اطلاعات کیفیت بالا، شرکت ها بطور فزایندهای در IT سرمایه گذاری می کنند و فن آوری های مختلف را در فرایندهای شرکتی بر می انگیزند.

در منابع مربوط به IS و هوش کسب و کار (BI)، سیستم های هوش کسب و کار (BIS) بخاطر نقش شان در تصمیم گیری، به ویژه زمانی که شرکت ها در محیط های رقابتی بالا فعالیت می کنند بخوبی شناسایی می شوند. BIS بطور معمول بصورت راه حل های فن آورانه تعریف می شود که اطلاعات کیفی را در انبارهای داده ای بخوبی طراحی شده دارد که به ابزارهای کسب وکار دوست متصل است و از کاربران، مدیران اجرائی، مدیران، تحلیل گران کسب وکار، و سایر افراد در داخل شرکت که از اطلاعات اجرا شده توسط BIS برای تصمیم گیری تحلیلی (با دسترسی آنی و همچنین آنالیز موثر و بیان ادراکی اطلاعات تولید شده توسط کاربردهایی در گستره ی تجاری) پشتیبانی می کند و به آن ها کمک می کند تا تصمیمات صحیحی گرفته یا اقدامات درستی را اتخاذ کنند. در بررسی ارزش کسب وکارِ BIS، مقالات موجود تقویتهای فعال شده با BIS را در برنامه ریزی استراتژیک شرکتی و فرآیندهای کسب وکار، بهبودها در عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی را ارائه می کنند نظر به اینکه صرفه جویی های زمانی و اطلاعات بهتر برای پشتیبانی از تصمیم گیری به عنوان عمده ترین منافع مستقیم حاصل از پیاده سازی BIS در نظر گرفته می شوند. BIS به نوعی IS پیچیده است و در میان 10 فن آوری استراتژیک در نظر گرفته می شود همچنین آن ها به عنوان کلیدی ترین مسئله برای CIOها تلقی می شوند. شرکت ها منابع و تلاش های قابل توجهی را به منظور پیاده سازی BIS برای استفاده هرچه بهتر از ارزش کسب وکارشان تخصیص می دهند و مزیت رقابتی را تقویت می کنند.

***

سیستم های هوش کسب و کار

به دنبال دوره ی طولانی تر سرمایه گذاری های اساسی در ایجاد مبنای فن آوری که از فرآیندهای کسب وکار پشتیبانی می کند و بهره وری ساختار عملیاتی را تقویت می کند، بسیاری از شرکت ها به نقطه ای می رسند که در آن استفاده از IT به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری تحلیلی بیش از پیش خود را نشان می دهد. BIS که تحت عنوان پاسخی به نیازهای در حال افزایش برای دسترسی به اطلاعات مرتبط درک می شود، پتانسیلی را به منظور به حداکثر رساندن استفاده از اطلاعات حفظ می کند، در نتیجه مزیت رقابتی ایجاد می کند. از جنبه ی خلق دانش سازمانی، و از طریق دیدگاه سودمندگری در IS، BS آن ها را از IS قبلی متمایز می کند: (1) از طریق اختیار در شروع نحوه ی گفتار و بحث مساله؛ و (2) در انتخاب داده ها با بررسی الزامات اطلاعاتی مختلفِ تصمیم گیرندگان در سطوح سازمانی مختلف. با ادغام و پردازش داده های خام از منابع موجود، BIS به کاربران خود اطلاعاتی را در شکل های مختلف همچون گزارش های دینامیکی و داشبوردها ارائه می کند. چنین قابلیت هایی BIS نقش راهبردی را برای شرکت ها ایفا می کند که در آن فرایند تصمیم گیری یک عامل موفقیت بسیار مهم در نظر گرفته می شود، زیرا مدیریت راهبردی محسوب می شود.

کیفیت سیستم های هوش کسب و کار

در منابع مرتبط با موفقیت IS، نقش کیفیت سیستم و ارتباط آن با کاربرد اطلاعات و سیستم بخوبی مشخص شده است. کیفیت سیستم اشاره به مشخصات مطلوب یک IS مثلا کاربرد آسان، انعطاف پذیری سیستم، قابلیت اطمینان سیستم و زمان پاسخ دارد.

****

ارزش های به اشتراک گذاری اطلاعات

تحقیقات اولیه این بنا را گذاشتند که فرهنگ اطلاعاتی ایجاد شده بصورت مثبتی به عملکردهای سازمانی همچون کاربرد اطلاعات مرتبط است که منجر به عملکرد موفق شرکتی می شود. فرهنگ اطلاعاتی در ارزش ها، هنجارها و شیوه هایی مشخص شده است که بر نحوه ی درک، ایجاد، و استفاده از اطلاعات تاثیر می گذارند. فرهنگ اطلاعاتی که تحت عنوان یکی از سه قابلیت اطلاعاتی که به پیش بینی عملکرد شرکتی می پردازد، رفتارها و ارزش های اطلاعاتی قبلا برای مشخص کردن فرهنگ اطلاعاتی یک شرکت بکار برده شده اند.

در سازمان ها، به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان یکی از محرک های اصلی عملکرد سازمانی در نظر گرفته می شود. به اشتراک گذاری تقویتی اطلاعات ممکن است منجر به بازده بهبود یافته ی سازمانی، یادگیری، نوآوری، انعطاف پذیری و درک اهداف سازمانی شود اشتراک گذاری اطلاعات را بیان کردند که مفهوم اختیار را در بر می گیرد که به اشتراک گذاری اطلاعات را از گزارش غیر داوطلبانه ی اطلاعات متمایز می کند. به اشتراک گذاری اطلاعات را به صورت عمل داوطلبانه در نظر می گیریم که اطلاعات را در اختیار دیگران قرار می دهد.

به اشتراک گذاری موثر اطلاعات بر توانایی سازمانی تکیه دارد و از یک زیرساخت IT در توزیع افقی و عمودی اطلاعات در سازمان استفاده می کند. با پیشرفت فن آوری ها برای جداسازی اطلاعات، تصمیم گیران فرصت های بیشتری برای به اشتراک گذاری اطلاعات خواهند دشت. گرچه IT می تواند زیرساختی برای تبادل اطلاعات فراهم کند، تصمیمات به اشتراک گذاری نهایی در اختیار تصمیم گیران قرار دارد و به اشتراک گذاری بی حد و حصر اطلاعات در سازمان ها تضمین می شود.

********************

How information-sharing values influence the use of information systems: An investigation in the business intelligence systems context

abstract

Although the constituents of information systems (IS) success and their relationships have been well documented in the business value of information technology (IT) and strategic IS literature, our understanding of how information-sharing values affect the relationships among IS success dimensions is limited. In response, we conduct a quantitative study of 146 medium and large firms that have implemented a business intelligence system in their operations. Our results highlight that in the business intelligence systems context information-sharing values are not directly linked to IT-enabled information use, yet they act as significant moderators of information systems success dimensions relationships.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید