ترجمه اثرات دو نوع لانینا در NAO (نوسان اطلس شمالی) در زمستان شمالی

ترجمه اثرات دو نوع لانینا در NAO (نوسان اطلس شمالی) در زمستان شمالی
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 31

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1199

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 26000 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

کار حاضر شناسایی دو نوع لانینا بر اساس توزیع جوی نوسان دمای سطح دریا (SST) است. در مقابل این رویداد لانینیا اقیانوس آرام شرقی (EP) ، نوع جدیدی از لانینا (اقیانوس آرام مرکزی و یا لانینیا اقیانوس مرکزی (CP) توسط مرکز سردکننده SST بر روی CP نمایان شده است. این دو نوع از لانینیا یک تفاوت اساسی را در تکامل نوسان ­های SST نشان می­دهد: لانینا EP یک ویژگی انتشار به سمت غرب را نشان می­دهد در حالی که لانینا CP یک ویژگی ایستاده بر CP را نشان می­دهد. دو نوع از لانینا می تواند یک پیوند از دور به طور قابل توجهی متفاوت را در سراسر جهان سبب شود. همچنین به عنوان یک پاسخ به لانینا EP، منطقه اطلس شمالی (NA)- اروپای غربی (WE) شبیه­سازی نوسان جوی را تجربه می­کند که یک الگوی منفی نوسان اطلس شمالی (NAO) همراه با جریان شدید اطلس تضعیف شده است. آن سبب این می­شود که زمستان سردتر و خشک تر از حد طبیعی در غرب اروپا شکل بگیرد. با این حال، لانینا CP تاثیر تقریبا مخالف بر روی آب و هوا NA-WE دارد. نوسان آب و هوای مثبت شبیه NAO با یک جریان سریع تقویت شده اطلس تقویت مشاهده شده و به نظر می­رسد هوای گرمتر و مرطوبتر برای زمستان در غرب اروپا انتظار می­رود. آزمایش های مدل­سازی نشان می­دهد که نوسانات جوی متضاد بالا عمدتا منسوب به الگوهای سردکننده مختلف SST برای دو نوع از لانینا می­باشد. مخلوط کردن این سیگنال­ها منجر به اشکالاتی در پیش­بینی فصلی آب و هوای منطقه می­شود. از آنجا که نوسان SST مربوط به لا­نینیا به وضوح در طول پاییز در حال شکل گیری مشاهده شده، نوسانات آب و هوایی زمستان در سراسر اروپا غربی می تواند یک فصل پیش­رو را پیش بینی کند.

Abstract

The present work identifies two types of La Niña based on the spatial distribution of sea surface temperature (SST) anomaly. In contrast to the eastern Pacific (EP) La Niña event, a new type of La Niña (central Pacific, or CP La Niña) is featured by the SST cooling center over the CP. These two types of La Niña exhibit a fundamental difference in SST anomaly evolution: the EP La Niña shows a westward propagation feature while the CP La Niña exhibits a standing feature over the CP. The two types of La Niña can give rise to a significantly different teleconnection around the globe. As a response to the EP La Niña, the North Atlantic (NA)–Western European (WE) region experiences the atmospheric anomaly resembling a negative North Atlantic Oscillation (NAO) pattern accompanied by a weakening Atlantic jet. It leads to a cooler and drier than normal winter over Western Europe. However, the CP La Niña has a roughly opposing impact on the NA–WE climate. A positive NAO-like climate anomaly is observed with a strengthening Atlantic jet, and there appears a warmer and wetter than normal winter over Western Europe. Modeling experiments indicate that the above contrasting atmospheric anomalies are mainly attributed to the different SST cooling patterns for the two types of La Niña. Mixing up their signals would lead to difficulty in seasonal prediction of regional climate. Since the La Niña-related SST anomaly is clearly observed during the developing autumn, the associated winter climate anomalies over Western Europe could be predicted a season in advance.