ترجمه فراوری فشار بالا در صنایع غذایی – ویژگی¬ها و کاربرد

ترجمه فراوری  فشار بالا در صنایع غذایی  – ویژگی¬ها و کاربرد
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 10

حجم فایل (به کیلوبایت) : 170

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 7500 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

چکیده

این مقاله با هدف نشان دادن فراوری فشار بالا موادغذایی برای پردازش و فراوری مواد غذایی مایع و جامد با محتوای رطوبت بالا بیان شده است. هنگامی که از فراوری فشار بالا استفاده می­کنیم، میکروارگانیسم­ها از بین رفته، اما پیوندهای کووالانسی شکسته نمی­شود و اثر بر روی مواد غذایی فرآوری شده در حداقل می­باشد. علاوه بر این، اثر مثبت شامل اجتناب بیش از حد تیمار حرارتی و مواد نگهدارنده شیمیایی است. فناوری فشار بالا، اثر کمی بر ترکیبات با وزن مولکولی کم از قبیل عطر و طعم، ویتامین­ها و رنگدانه در مقایسه با فرآیندهای حرارتی می­گذارد. بنابراین، کیفیت مواد غذایی پاستوریزه شده با فناوری فشار بالا بسیار شبیه به موادغذایی تازه است. کیفیت مواد غذایی در طول عمر مفیدش تحت تاثیر مقدار زیادی دمای انبار و توزیع یا بسته­بندی به نسبت تیمار فشار هست. محصولات غذایی می­تواند به صورت  HPP در یک سیستم دسته­ای و یا یک فرایند نیمه مداوم باشد. در طول HPP، فشار یکنواخت و همزمان در همه جهات اعمال می­شود. پس از HPP، مواد غذایی به اندازه و شکل اصلی­اش با توجه به تفاوت فشار بین تراکم هوا و آب برگشت نمی­کند، مگر این که مواد غذایی کاملا حالت ارتجاعی داشته باشد. فشار، به طور فوری و یکنواخت مستقل از اندازه و هندسه بر مواد غذایی منتقل می­شود. فشار حاصل از واکنش­های بیوشیمیایی بعدی در محصولات تیمارشده رخ می­دهد. این مقاله یک مرور کلی از وضعیت تکنولوژی فعلی را بیان می­دارد.

Abstract

The paper aimed to present high pressure processing of food used to process liquid and solid foods with a high content of moisture. When using high pressure processing, microorganisms are destroyed, but covalent bonds do not breaN and the effect on processed food is minimal. In addition, the positive effect consists of the avoidance of excessive thermal treatments and chemical preservatives. High pressure has a small effect on lowYmolecularYweight compounds such as flavor compounds, vitamins, and pigments compared to thermal processes. Therefore, the quality of high pressure pasteurized food is very similar to that of fresh food products. The quality of foodstuffs during their shelf life is influenced to a greater extent by subsequent distribution and storage temperatures or by packaging rather than by the pressure treatment itself. Food products can be HPP in a batch system or a semiYcontinuous process. During HPP, the pressure is applied uniformly and simultaneously in all directions. After HPP the food will not return to its original size and shape due to pressure differences between the compressibility of air and water, unless the food is perfectly elastic. Pressure is instantaneously and uniformly transmitted independent of the size and geometry of food. Resultant pressure regulates most subsequent biochemical reactions occurring in treated products. This article provides an overview of current technology status.