محاسبات- درصد چربی خام (ماده آلی محلول در اثر)، بر اساس DM

محاسبات- درصد چربی خام (ماده آلی محلول در اثر)، بر اساس DM
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 12

حجم فایل (به کیلوبایت) : 432

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 8500 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

اصل اساسی:

شاخص ارزش خوراک نسبی یک شاخصی است که رتبه حبوبات فصل سرد، علف ها و مخلوط آن را با پتانسیل ماده خشک مصرفی قابل جذب رتبه بنی می­کند. این یک شاخص مورد استفاده برای تخصیص علوفه به کلاس مناسب دام با سطح عملکرد مورد انتظار است. ارزش غذایی نسبی ماده خشک قابل هضم از ماده خشک و جذب ماده محاسبه می­شود.

ماده خشک قابل هضم یک برآوردگر  قابلیت هضم کل خوراک است و از فیبر شوینده اسیدی محاسبه می­شود. مصرف ماده خشک تخمینی از مقدار غذا یک حیوان در درصد وزن بدن است و از درصد فیبر شوینده خنثی محاسبه می­شود.

Basic Principle:
Relative feed value index is an index which ranks cool season legumes, grasses and
mixtures by potential digestible dry matter intake. It is an index used to allocate forages to the
proper livestock class with a given level of expected performance. Relative feed value is
calculated from digestible dry matter and dry matter intake.
Digestible dry matter is an estimate of the total digestibility of the feed and is calculated
from acid detergent fiber.
Dry matter intake is an estimate of the amount of feed an animal will consume in percent of
body weight and is calculated from percent neutral detergent fiber.