ترجمه جایگزین چربی - یک بررسی

ترجمه جایگزین چربی  - یک بررسی
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 14

حجم فایل (به کیلوبایت) : 280

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9900 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

چکیده

کاهش چربی در رژیم غذایی هدف اصلی رژیم غذایی برای بسیاری از مصرف کنندگان است. جایگزین چربی ترکیبات گنجانیده شده به محصولات غذایی با ارائه برخی از ویژگی­های چربی هستند. روند در مصرف چربی در رژیم غذایی، طبقه­بندی شده توسط منبع تغذیه، چگالی انرژی، برنامه خاص و خواص کاربردی جایگزین­های چربی را مرور خواهیم کرد. برنامه خاص و اثرات بالقوه روی وضعیت سلامت جایگزین­های چربی نیز بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی: جایگزین­های چربی، ذخیره های چربی، شبه  چربی، کم چرب

Abstract
Reducing dietary fat is the primary dietary goal for many consumers. Fat replacers are compounds incorporated into food products to provide them with some qualities of fat. Trends in dietary fat intake, classification by nutrient source, energy density, specific application and functional properties of fat replacers will be reviewed. Specific application and potential effects on health status of fat substitutes also will be reviewed.
Keywords: fat replacers, fat substitutes, fat mimetics, low fat