ترجمه پنیر پروبیوتیک

ترجمه پنیر پروبیوتیک
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 15

حجم فایل (به کیلوبایت) : 663

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 12500 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

چکیده

اهمیت محصولات حاوی پروبیوتیک برای حفظ سلامت و رفاه در حال تبدیل شدن به انتخاب کلیدی برای مصرف کننده، با توجه به رشد سریع و گسترش بازار برای چنین محصولاتی، علاوه بر افزایش منافع تجاری در بهره برداری از ویژگی های پیشنهادی برای سلامت شده است. اکثر غذاهای پروبیوتیک که در حال حاضر در بازار وجود دارد، مانند شیر و ماست محصولات تازه هستند و به طور کلی در طی یک روز یا چند هفته بعد از تولید مصرف می­شود. در مقابل، پنیر سخت، مانند پنیر چدار تا دوسال می­تواند نگهداری شود. پنیر چدار ممکن است مزایای خاصی نسبت به محصولات نوع ماست در شرایط تحویل پروبیوتیک زنده، مانند کاهش اسیدیته پنیر در مقایسه با محیط های ماست و محتوای چربی بالا داشته باشد و بافت پنیر چدار ممکن است برای حفاظت میکروارگانیسم ها در حین عبور ارائه از طریق دستگاه گوارش (GIT) پیشنهاد شود. در واقع، مطالعات قبلی نشان دادند که بیفیدوباکتریوم به خوبی در هر دو پنیر چدار و گودا زنده می­ماند. مطالعات ما تعدادی از سویه های پروبیوتیک Lلاکتوباسیلوس  را درون پنیر چدار ترکیب و یک ارزیابی عملکرد در طول عمل آمدن  را بررسی می­کند (گاردینر و همکاران، 1998). این گونه­ها قبلا از GIT بالای انسانی در حین عمل جراحی جدا شده است. این مطالعات نشان داد که دو سویه Lb. paracasei در پنیر با قابلیت بالا زنده می ماند در حالی که سویه Lb. salivarius در طول مدت زمان عمل آمدن ، می­میرد. در نتیجه، پنیر چدار پروبیوتیک می­تواند درسطوح بالایی از محتویات سویه Lb. paracasei  با هزینه بسیار کم برای تولید کننده و با استفاده از روش یکسان، ساخته شود. نکته مهم اینکه، مطالعات ما نشان می­دهد که اختلاط این سویه ها بر روی کیفیت پنیر، از جمله عطر، طعم و بافت تاثیر منفی ندارد. علاوه بر این، نتایج اولیه نشان می دهد که پنیر بسیار مطلوب تر از ماست در مورد تحویل سلول زنده به دستگاه گوارش با وجود تفاوت سنی آشکار محصولات عمل می­کند.

ABSTRACT
The importance of probiotic-containing products for maintaining health and well-being is becoming a key factor a¤ecting
consumer choice, resulting in rapid growth and expansion of the market for such products, in addition to increased commercial
interest in exploiting their proposed health attributes. The majority of probiotic foods already in the market, such as fermented milk
and yogurt are fresh products and are generally consumed within days or weeks of manufacture. In contrast, hard cheeses, such as
Cheddar have long ripening times of up to two years. Cheddar cheese may o¤er certain advantages over yogurt-type products in terms
of delivery of viable probiotics, such as the reduced acidity of the cheese compared to yogurt environments and the high fat content
and texture of Cheddar cheese may o¤er protection to the microorganisms during passage through the gastrointestinal tract (GIT).
Indeed, previous studies have demonstrated that BiÞdobacteria survive well in both Cheddar and Gouda cheeses. Our studies have
involved the incorporation of a number of probiotic ¸actobacillus strains into Cheddar cheese and assessment of their performance
during ripening (Gardiner et al., 1998). These strains had previously been isolated from human upper GIT during surgery. These
studies demonstrated that two ¸b. paracasei strains grow and sustain high viability in cheese while ¸b. salivarius strains die during the
ripening period. Consequently, probiotic Cheddar cheeses can be manufactured containing high levels of ¸b. paracasei strains
(108 cfu g~1 cheese) at a relatively low cost to the producer and using identical make procedures. Importantly, our studies show that
incorporation of these strains does not impact negatively on cheese quality, including aroma, ßavour and texture. In addition,
preliminary results suggest that cheese also compares very favourably with yogurt regarding delivery of viable cells to the GIT despite
the apparent age di¤erence of the products. ( 1998 Elsevier Science Ltd. All rights reserved