ترجمه مقدمه اثرات چلینگ (سرد شدن) تاریکی در ریشه و اندام هوایی سویا برای تعیین ماهیت و میزان مهار فتوسنتز

ترجمه مقدمه اثرات چلینگ (سرد شدن) تاریکی در ریشه و اندام هوایی سویا برای تعیین ماهیت و میزان مهار فتوسنتز
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 4

حجم فایل (به کیلوبایت) : 822

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

1. مقدمه

درجه حرارت پایین در شب (چیلینگ تاریکی) در طول مراحل حساس رشد و توسعه سویا  [Glycine max (L.) Merr]، که اغلب به کاهش تولید منجر می­شود (هولمبرگ، 1973)، به طور عمده از طریق مهار فرآیندهای کلیدی مانند رشد، فتوسنتز و تثبیت همزیستی نیتروژن (SNF) است (کالفیلد و بانس، 1988؛ ژانگ و همکاران، 1995). اگرچه یک منبع اصلی از پروتئین است، حساسیتش به چیلینگ تاریکی مشکل قابل توجهی برای آن است، باید اطمینان حاصل شود که برای براوردن نیاز تولیدی آینده، کارهایی صورت بگیرد.

1. Introduction
Low night temperatures (dark chilling) during critical stages of
soybean [Glycine max (L.) Merr] growth and development often
result in reduced production (Holmberg, 1973), mainly through
the inhibition of key processes such as growth, photosynthesis
and symbiotic nitrogen fixation (SNF) (Caulfield and Bunce, 1988;
Zhang et al., 1995). Although soybean is a major source of protein its
dark chilling sensitivity poses a significant problem, which should
be addressed to ensure that future production requirements are
met.