گزارشات كارآموزی وكالت گزارشات كارآموزی وكالت

دسته : حقوق

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 202 KB

تعداد صفحات : 524

بازدیدها : 294

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

گزارشات كارآموزی وكالت

گزارشات كارآموزی وكالت

گزارشات کارآموزی وکالت

فهرست موضوعی

عنوان                                        صفحه

1-   سرقت                                   1

2-    مطالبه(سفته)                              14

3-    تخلیه                                     19

4-   خلع ید                                     26

5-   نزاع                                   37

6-   تخلیه                                  41

7-   مطالبه اجرت المثل                             45

8-   استرداد اموال                              50

9-   تصادف جرمی منجر به فوت                        53

10- مطالبه وجه چك                               57

11- الزام به تنظیم سند                          59

12- تغییر نام                                   61

13- تصادف جرمی                               65

14- مطالبه دیه                               67

15- خلع ید                                  81

16- تخلیه                                   85

17- تصادف فوتی                               93

18- فسخ قرار داد                                100

19- تخریب و پیشروی در ملك                       105

20- مطالبه ( فاكتور)                                109

21- فروش مال غیر و كلاهبرداری                        112

22- مطالبه                                  120

23- الزام به تنظیم سند                          124

24- فسخ قرار داد                                130

عنوان                                        صفحه

25- سرقت                                    135

26- مطالبة اجور معوقه                           141

28- خلع ید                                  146

29- ایراد صدمه غیر عمد                          150

30- مطالبه وجه چك                               157

31- مطالبه خسارت اتومبیل                            160

32- تقسیط دیه و اعار                            165

33- قتل غیر عمد                                 169

34- مطالبه                                  178

35- مطالبه سفته                                 183

36- دیه                                  186

37- فحاشی  تهدید و استفادة غیر مجاز از برق عمومی            191

38- مهروموم و تحریر تركه                            200

39- الزام به اجازة تعمیرات                          203

40- مطالبه و واخواهی                            206

41- مطالبه وجه چك  فاكتور                           208

42- مطالبه وجه چك                               211

43- شرب خمر و نگهداری ماهواره و استعمال مواد مخدر              214

44- اعتراض به توقیف اموال                           221

45- سرقت                                    226

46- تخلیه                                   228

47- تنظیم سند                                231

48- فسخ مبایعه‌نامه                              237

49- اختلاف خانوادگی                           242

50- مطالبه                                  249

عنوان                                        صفحه

51- ابطال شناسنامه                                  251

52- تعدیل اجاره بها                                 254

53- تصادف جرمی                               256

54- تنفیذ وصیت نامه                                 261

55- فسخ قولنامه                                 263

56- تنظیم سند رسمی                           267

57- افترا و توهین و مزاحمت و ممانعت از حق               273

58- مطالبه                                  277

59- تخلیه                                   282

60- انتقال سند                               286

61- سرقت                                    288

62- مطالبه( اجرای حكم  توقیف)                       293

63- مطالبه                                  297

64- تنظیم سند رسمی                           299

65- فروش مال غیر و كلاهبرداری                        302

66- فسخ قرارداد                                 311

67- خلع ید                                  315

68- مطالبه                                  320

69- تخریب و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی            322

70- مطالبه چك                                329

71- ابطال واقعة فوت                                 331

72- تنظیم سند رسمی                           335

 

بنام خدا

شكوائیه:

ریاست محترم كلانتری 10 

احتراماً به استحضار می‌رساند مغازة مشاور املاك اینجانب بهروز اسماعیلی واقع در شهرك اوج انتهای 20 متری املاك گلها مورد دستبرد سارق یا سارقین قرار گرفته است كه با شكستن قفل درب ورودی اقدام به سرقت یك دستگاه تلویزیون ال جی 14 اینچ رنگی نموده كه در این راستا به شخصی بنام علی سرخوش كه فردی سابقه‌دار و معتاد می‌باشد كه از طریق دوستانش شناسائی و معرفی شده است مظنون و شكایت دارم تقاضای رسیدگی و اقدام قانونی را دارم قبلاً از تلاش آن ریاست محترم كمال تشكر را دارم.

با احترام بهروز اسماعیلی

برگ تحقیق از شاكی

س – خود را معرفی نمائید مفاد نمائید مفاد تبصره 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری بشما تفهیم می‌شود.

نام: بهروز  نام خانوادگی: اسماعیلی فرزند: محمد سن: 1335

شغل و محل كار: بنگاه معاملات ملكی اوج – انتهای بیست متری املاك گلها

اهل كرج ساكن كرج شهرك اوج بوعلی 17 قطعه 219

س – شكایت خود را مشروحاً با دلائل بیان نمائید: احتراماً به عرض می‌رسانم اینجانب مغازه مشاور املاك را در ساعت 2:30 مورخه 30/7/80 را تعطیل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام كه در ساعت 08 مورخه 1/8/80 به محل كار رفته متوجه شدم كه قفل درب مغازه شكسته شده است و سارق یا سارقین یكدستگاه تلویزین ال جی 14 اینچ رنگی را به سرقت برده‌اند و حال به شخصی بنام علی سرخوش مظنون هستم چونكه نامبرده فردی سابقه دار و معتاد می‌باشد و از دوستانش ایشان را معرفی كرده است و پس از بررسیهای لازم به نظر می‌رسد كه تلویزین را با همكاری دوستش به چهارراه دانشكده برده و فروخته است از ایشان شكایت و تقاضای رسیدگی دارم و اظهارات خود را با امضاء گواهی می‌كنیم.

امضاء شاكی

برگ تحقیق از متهم

س- خود را معرفی نمائید مفاد تبصره 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری بشما تفهیم می‌شود.

ج- نام: علی اكبر   نام خانوادگی: سرخوش       فرزند: حمزه       سن: 25 ساله

شغل و محل كار: لوله كش با سواد    اهل تهران      ساكن: كرج شهرك اوج – بوعلی غربی قطعه 254 زنگ وسط تلفن: ـــــ

از مقررات ماده 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغییر دادم اطلاع می‌دهم.

س- شكایت شاكی برای شما قرائت و تفهیم می‌شود. چه می‌گویی؟

ج- شكایت شاكی را قبول ندارم بنده اصلاً در جریان سرقت مغازه وی نمی‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم كه ایشان گفتند كار شما می‌باشد سرقت مغازه؟

س- آیا دارای سابقه سرقت می‌باشید یا خیر؟

ج- بله یكبار سابقة سرقت داشتم كه به زندان رفتم.

س- اظهارات خود را چگونه گواهی می‌كنید؟

ج- امضاء می‌زنم.

شاكی:  بهروز اسماعیلی

متشاكی: علی اكبر سرخوش

موضوع سرقت عادی مغازه

احتراماً در ساعت 1030 مورخه 1/8/80 شخصی به هویت بهروز اسماعیلی فرزند محمد 45 ساله شغل بنگاه‌دار با سواد اهل و مقیم كرج شهرك اوج بوعلی 17 قطعه 219 معرفی می‌نمود ضمن ارائه گزارشی به كلانتری مراجعه و در برگ بازجوئی پیوستی بیان داشت مغازه‌ام واقع در شهرك اوج انتهای 20 متری املاك گلها را در ساعت 2130 مورخه 30/7/80 تعطیل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام كه در ساعت 080 مورخه 1/8/80 زمانیكه مراجعه نمودم متوجه شدم كه قفل درب مغازه شكسته شده است كه یكدستگاه تلویزیون ال جی 14 اینچ رنگی توسط سارق یا سارقین به سرقت رفته كه در حین رابطه شخصی بنام علی سرخوش مظنون هستم نامبرده فرد سابقه دار و معتاد می‌باشد و از دوستانش ایشان را معرفی كرده است و پس از بررسیهای لازم به نظر می‌رسد كه تلویزیون را با همكاری دوستش به چهارراه دانشكده برده و فروخته است. از ایشان شكایت و تقاضای رسیدگی دارم متعاقباً آقای علی اكبر سرخوش فرزند حمزه 25 ساله شغل لوله‌كشی با سواد اهل تهران ساكن كرج شهرك اوج بوعلی غربی قطعه 254 زنگ وسط به كلانتری احضار در برگ بازجوئی تحقیق بیان داشت شكایت شاكی را قبول ندارم بنده اصلاً در جریان سرقت مغازه وی نمی‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم كه ایشان گفتند كار شما می‌باشد سرقت مغازه‌ام دارای سابقه سرقت می‌باشم كه به زندان رفتم اینك پرونده امر تنظیم بنظر می‌رسد.

دفتر/ نگهبانی: پرونده متشكله جهت كسب دستور و بررسی بیشتر به اداره آگاهی ارسال شود.

امضاء افسر نگهبانی كلانتری 13 جهانشهر استوار مصدق

امضاء رئیس كلانتری 13 جهانشهر سرهنگ شفیعی

ورود به دفتر آگاهی كرج شمارة 755/6864 اقدام كننده ك 2

توسط جناب سرگرد عبدالملكی و سرگرد قدمی امضاء گردیده است. 10/8/80

برگ بازجوئی از متهم توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

تاریخ 1/8/80

س: خود را معرفی نمائید. مفاد مادة و تبصرة 125 اصلاحی قانون آیین دادرسی كیفری بشما تفهیم می‌شود مواظب اظهارات خود باشید.

ج: نام علی اكبر نام خانوادگی سرخوش    فرزند: حمزه     سن 24 سال شغل و محل كار: لوله كش و تابلوساز  با سواد       اهل تهران مقیم كرج شهرك اوج – بوعلی غربی قطعه 254 مذهب شیعه تبعه ایران پیشینه محكومیت كیفری دارم بدون عیال.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله ویژگیهای حفظ میراث فرهنگی در جنگ مسلحانه و تاریخچه آن

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت و گاز

تحقیق حقوقی حق دفاع متهم

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام