کارتحقیقی حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی

کارتحقیقی حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 28

حجم فایل (به کیلوبایت) : 149

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3800 تومان

خرید و دانلود

کارتحقیقی  - حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی

فهرست

 

عنوان                                                                            صفحه

فصل اول: حقوق بشردوستانه:..................................................1

مبحث اول:مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل...................................................2

              تعریف جنگ................................................................................2

              عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ.......................................................2

              حقوق بشر دوستانه ........................................................................4

              جایگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر..........................................4

              قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه..............................................5

مبحث دوم: تعریف حقوق جنگ.......................................................................6

              ضرورت حقوق جنگ....................................................................6

مبحث سوم : آثار حقوقی جنگ........................................................................8

1-    نسبت به كشورهای ثالث..........................................................8

2-    نسبت به كشورهای متخاصم......................................................8

3-    وضعیت قراردادهای بین المللی..................................................9

4-    نسبت به افراد عادی دشمن......................................................10

                 تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه...........................................13

فصل دوم :سلاح های كشتار جمعی :....................................................15

 مبحث اول: ماهیت سلاح كشتار جمعی............................................................15             

مبحث دوم: انواع سلاحهای كشتار جمعی...........................................................16

تعریف سلاح‌های اتمی................................................................................16

تعریف سلاح‌های بیولوژیك...........................................................................17

تعریف سلاح‌های شیمیایی............................................................................17

سلاح‌های مخرب محیط زیست.......................................................................18

بعضی از انواع تسلیحات متعارف ممنوع..........................................................18

محدودیت‌های مربوط به روش‌های جنگی (روش‌های ممنوع)..................................20

مبحث سوم :كنوانسیون های بین المللی.............................................................21

      مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشردوستانه......22

      نتیجه گیری كلی ......................................................................................23

v    پیشگفتار:

ورود  به  دانشگاه  برای همه افراد به منظور و اهداف متفاوتی صورت می گیرد . در بدو ورود  به  دلیل نا

آشنایی  با محیط دانشگاه ابهام در مورد درس خواندن وجود داشت و مخصوصا اینکه حرفهایی  که در مورد

دانشگاه آزاد گفته می شد به خصوص در مورد اعتبار مدرک مرا اذیت می کرد .

با  ورود  به  دانشگاه  و آشنایی با محیط آن کم کم خودم را با این محیط وفق دادم ومتوجه شدم با وجود اساتید

ممتاز در رشته حقوق می توانم آن حرف و سخن ها را بیهوده تلقی کنم .

برای پیشرفت در دانشگاه داشتن مدرک به تنهایی فایده و سودی در بر نخواهد داشت بلکه باید حس کنجکاوی

و پژوهش در دانشجو فعال باشد.

کار تحقیقی به عنوان دو واحد درسی  در نظر گرفته شده است  که می تواند  به دانشجویان در زمینه تحقیق و

پژوهش و فعال شدن این حس ذاتی انسان کمک کند .

تحقیق صورت گرفته "حقوق بشر دوستانه" را مورد  بررسی  قرار می دهد  و هدف از آن بررسی قواعد

حاكم موجود و اهمیت جایگاه انسانهای بی دفاع در جنگها است .